Skupiny
Diskuse
Akce
Chaty
seznam chatů

ONLINE CHAT

Online chat s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem
Leoš Heger

Leoš Heger

Reforma zdravotnictví je v plném proudu. Zeptejte se ministra Leoše Hegera na to, co se ještě chystá a jaké největší problémy mu právě leží na stole. Zajímá vás cokoliv jiného? Jaké bylo vyjednávání s odboráři? Jak na něj nyní hledí jeho bývalí kolegové?

Na to i na další otázky, které vás zajímají, se můžete ptát na online chatu MY.TOP 09.

Chat již proběhl (17.3.2011 od 10:00)

Archiv on-line diskusí
Leoš Heger

Leoš Heger

Děkuji tázajícím za jejich dotazy a náměty. Omlouvám se, že jsem neodpověděl všem. Vaše případné další podněty mi prosím posílejte na moji emailovou adresu leos.heger@mzcr.cz.
Martin Vlk

Martin Vlk

Dobrý den, jaký je váš postoj k celostní medicíně? Byl bych rád, kdybyste poskytl podporu tomuto konceptu, protože umožňuje skutečně léčit lidi, kterým současné specializované medicínské obory neumí pomoci. Mezi mými nejbližšími přáteli je několik takových, takže mluvím o reálných příbězích, nejde o nějakou ideologii.
Leoš Heger 11:03

Leoš Heger

Vážený pane Vlku,

dobrá medicína by měla nejprve uvažovat nad člověkem jako takovým. Nemám rád škatulkování na oficiální medicínu a celostní medicínu. Každý dobrý lékař by měl hledat příčinu potíží pacienta. Pouze pomocí celostní medicíny však např. není možné vyléčit diabetes či onkologická onemocnění, ale budu její rozšiřování určitě podporovat.

Proč neustále řešíme problém počtu akutních lůžek v nemocnicích? Nebylo by mnohem efektivnější stanovit cenu jednotlivých výkonů, podmínky jaké musí zdravotnické zařízení splnit aby mohla danou službu poskytovat a zbytek nechat na přirozeném běhu. Zdravorní zařízení poskytne službu za nějakou cenu, část uhraí pojišťovna a zbytek pacient. Na státu by bylo zorganizovat minimální síť, která poskytne službu v základním rozsahu za cenu stanovenou pro úhradu od pojišťovny. Vznikl by tak prostor pro soukromý kapitál i pro nadstandardní služby.
Jaký Váš názor na tento model?
Leoš Heger 11:02

Leoš Heger

Vážený pane Procházko,

bohužel to není tak úplně jednoduché, protože bez určitých regulací by byly služby poskytovány v objemu dvakrát větším než je zapotřebí. Stalo se to již v letech 1993-96. Pojišťovny si musí zachovat určitou míru dohledu.

Dobrý den,
v prvé řadě bych vám chtěl poděkovat za Vaši práci ministra - fandím vám :) Mám následující dva dotazy:
1) Naneštěstí jste přistoupil na vydírání ze strany lékařů (s teroristy se přeci nevyjednává?), kteří volali(volají?) po vyšší mzdě. V této souvislosti mě zajímá, zda je připravovaná nějaká koncepce jak zabránit běžnému systému úplatků/všimného v nemocnicích/porodnicích (operace, porodní sál apod.). Tyto částky jdou do desetitisíců a jedná se defacto o nezdaněný příjem lékařů... Pacient je opět v roli rukojmího...
2) V jaké fázi se nachází připravovaná reforma zdravotnictví? Jaký máte časový plán (představení, schválení vládou, předání parlamentu).

Předem děkuji za odpovědi a držím palce, zejména v nekonečném boji plným obstrukcí ze strany KSČSSD a stejně zabarvených odborů...
Pavel
Leoš Heger 10:58

Leoš Heger

Vážený pane Rybo,

děkuji Vám za podporu. V případě Vašeho prvního dotazu doporučuji prostudovat Příkaz ministra č. 5/2011 Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky, který byl revidován Příkazem ministra č. 11/2011. Naleznete na www.mzcr.cz. Zmiňovaný dokument může vést k výraznému snížení údajného korupčního prostředí v českém zdravotnictví. V případě konkrétního požadavku o úplatek ze strany lékaře je třeba informovat vedení zdravotnického zařízení či přímo orgány činné v trestním řízení.

Předpokládané nabytí účinnosti nových zdravotnických zákonů je od 1.1.2012, u některých 1.1. 2013.

Dalibor Nečas

Dalibor Nečas

Vážený pane ministře,

velmi Vás podporuji ve snaze realizovat potřebnou reformu zdravotnictví a cením si Vás i Vámi doposud odvedené práce.
Právě proto bych však od Vás rád dostal odpověď na otázku týkající se důvěryhodnosti Vašich slibů a dohod: Jak je možné, že Dana Jurásková, nynější ředitelka VFN v Praze, poté, co lékaři v její nemocnici podepsali souhlas s Vámi slíbeným navýšením platů, vzápětí oznámila, že platy navýšit nemůže? Jde mi o princip dodržení dohody (tj. bez ohledu na názor ohledně akce lékařů). Jak je možné, že se paní Jurásková vzepřela Vámi uzavřené dohodě a jaké z toho budete vyvozovat důsledky? (Informaci mám osobně od lékaře z nemocnice, nikoliv z médií.) Děkuji předem za odpověď a držím Vám palce.

S pozdravem

Dalibor N.
Leoš Heger 10:56

Leoš Heger

Vážený pane Nečasi,

ujišťuji Vás, že paní ředitelka Jurásková nikdy neavizovala nedodržení dohody o navýšení platu lékařů, což je zřejmé i z faktu, že všichni lékaři ve VFN již obdrželi nové platové výměry.

Dalibor Černý

Dalibor Černý

Zásadně nesouhlasím s předepisováním látky. Vedlo by to ke snížení kvality léčiv a bránilo vývoji dokonalejších léčiv. účinek kvalitního léčiva je o 20 až 50% vyšší. Proč vůbec děláte takové populistické kroky? .

Vždyť stačí, aby si v lékárně člověk mohl vybrat něco jiného po poradě s lékárníkem. Běžně vidím, že lékárnice preferují svoje výrobce. Proč by lékař neměl mít možnost doporučit vhodnější variantu?
Leoš Heger 10:55

Leoš Heger

Vážený pane Černý,

bereme samozřejmě v úvahu i cestu podání a další faktory. Tento krok však vůbec není populistický, naopak snažíme se touto cestou omezit zbytné výdaje. Trápí nás totiž praxe, kdy lékař vypíše pacientovi zbytečně dražší lék stejné účinnosti a zvýhodní tak určitou farmaceutickou firmu. Samozřejmě hodláme respektovat individuální potřeby jednotlivých pacientů, lékař tedy v odůvodnitelných případech tuto možnost mít bude.

Dalibor Černý

Dalibor Černý

Co budete dělat se zneužíváním léčby u umírajících pacientů (většinou na JIP)?.

V současné době lékaři předstírají, že léčí lidi, kteří musejí během 7-14 dní umřít. Účtují si za to nekřesťanské peníze a mnohdy umírajícímu neposkytnou ani úlevu od bolesti. Vymění maximálně 2x za den plenky.

Byl jsem svědkem případů, kdy nechávali umírajícího zaživa shnít, jen aby mohli co nejdéle dostávat platby od pojiťovny. Traumatizující je to i pro pozůstalé, kteří se musejí uvolňovat z práce, dívat se na tu hrůzu, jak si doktůrci berou živoucí mrtvolu jako rukojmí, kterým vysávají pojišťovnu.

A hlavně doktoři svou nenasytností pokazí pohřeb, protože již není možné se se zesnulým rozloučit s otevřeným víkem. Zahnívající mrtvola vyžaduje utěsněné víko.
Leoš Heger 10:54

Leoš Heger

Vážený pane Černý,

hrůzy, které popisujete nejsou příliš věrohodné. jestli je něco takového skutečné, musíte si okamžitě stěžovat a poukázat na konkrétní nemocnici a konkrétního pacienta.

Noam Behar

Noam Behar

Myslíte si že stále ještě hrozí hromadný odchod lékařů
Leoš Heger 10:27

Leoš Heger

Vážený pane Behare,

nemyslím. Uzavřený možný kompromis a práci na reformách považuje řada lékařů s ohledem na stávající potřebu šetření státu za jasný projev snahy o zkvalitnění systému českého zdravotnictví.
Souhlasím však, že vylepšování podmínek pro lékaře bude proces, který bude trvat ještě dlouho.

Pojďte do toho s námi!

Přejeme si znát vaše názory. Připravili jsme pro vás dotazník, který nám pomůže změnit nevypovídající ankety na rychlé a hodnotné výzkumy. Pomozte nám lépe poznat vaše názory, zapojte se do kampaní, komunikace a buďte skutečnou součástí TOP 09. Po vyplnění vám navíc budeme moci ušít naše komunikační kanály přímo na tělo - už žádné nezajímavé informace, budeme vám servírovat to, co vás opravdu zajímá.
Vyplnit