Kodex

Kodex uživatele je souborem základních pravidel, kterých se každý uživatel portálu MY.TOP 09 musí držet. Každý přispěvatel je odpovědný za svoje příspěvky a provozovatel serveru za obsah nepřejímá odpovědnost. Porušení kodexu opravňuje provozovatele portálu k úpravám nebo odstranění závadných příspěvků.

Vulgární výrazy, urážky, pomluvy a další nevhodné způsoby vyjadřování nejsou v diskuzích povoleny. Povoleno není také vnucování vlastních názorů ostatním.

Diskuze vylučuje jakékoliv způsoby hanobení náboženství, rasy, národnosti nebo původu jednotlivců či skupin.

Diskutující jsou odpovědni za dodržování platných právních předpisů země, ve které žijí.

Zakázáno je publikování jakýchkoliv materiálů odporujících zákonům a platným právním normám.

Zakázáno je také podněcování k činnosti odporující právním předpisům České republiky.

V rámci textu musí být respektováno soukromí osob a skupin, nesmí být zveřejňovány žádné osobní nebo kontaktní údaje třetích osob nebo skupin, pokud k tomu dotyčný nedá svolení.

Zveřejňování nepravdivých, polopravdivých nebo neúplných informací, zvláště pak těch, které by mohly vést k poškození třetí osoby nebo skupiny, je zakázáno.

Nepovolené je vyhrožování, šikana nebo slovní napadání v rámci diskuze. Nepovolený je také stalking, tedy účelové dlouhodobé sledování aktivit vybraného podporovatele.

Příspěvky založené za účelem komerční prezentace jednotlivce nebo skupiny nejsou povoleny.

V rámci textu nejsou povoleny odkazy na komerční projekty, vkládání komerčních sdělení do obrázkových pozic a další aktivity související s účelovou propagací komerčních produktů či služeb.

Vkládané příspěvky musí reagovat na téma diskuze. Příspěvky mimo téma nebo spamy nejsou povoleny.

Zakázáno je vkládání příspěvků účelově přitahujících pozornost neobvyklým formátováním nebo úpravou textu.

Při použití citací je třeba dodržovat stanovené citační normy a uvádět autora nebo zdroj citace.

Každý uživatel je zároveň povinen dodržovat Podmínky užití portálu MY.TOP 09.