Skupiny
Diskuse
Akce
Chaty
zpět

Podmínky užití

Uživatel komunitního portálu MY.TOP 09 (dále jen „uživatel“) uděluje politické straně TOP 09, se sídlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1, IČ: 71339728, (dále jen „provozovatel“) souhlas s následujícími podmínkami užití služeb portálu MY.TOP 09:

  1. Uživatel používá služby komunitního portálu TOP 09 na vlastní zodpovědnost a souhlasí s tím, že provozovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí či událostí, kterou nemůže objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb serveru TOP 09 a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými zákony České republiky a těmito podmínkami.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému vč. přerušení jeho funkčnosti na neomezeně dlouhou dobu bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.
  3. Uživatel prohlašuje, že je občanem České republiky a že dosáhl nejméně věku 13 let v den registrace na komunitním portálu.
  4. Diskuzní fórum a další oblasti serveru neposkytují prostor pro skrytou reklamu. Jakkoli je přijatelné a žádoucí se navzájem informovat o aktivitách, výrobcích, službách a řešeních, sdělení o těchto dalších službách ale nesmí mít povahu reklamy, pokud tak není potvrzeno s provozovatelem serveru, ale pouze stručné objektivní informace. Příspěvky, které budou obsahovat opakované vkládání propagace dalších služeb, produktů, stran, organizací a firem nad rámec základní informace, bude mít za následek smazání těchto příspěvků.
  5. Registrace uživatele a vkládání osobních údajů je zcela dobrovolné a podléhá ochraně dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Tyto podmínky jsou specifikovány v sekci Osobní údaje.
  6. Provozovatel nezodpovídá za obsah příspěvků ve fóru a dalších oblastí, umožňujících vstup uživatele. Rovněž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv ze strany uživatelů. Uživatel je povinen užívat předměty duševního vlastnictví (zejména autorská díla - fotografie, grafiky, videa, apod.) nebo s nimi jinak nakládat vždy v souladu s právy oprávněných osob.
  7. Uživatel se nebude pokoušet přihlásit na komunitní portál jako jiný uživatel, vytvářet na serveru víc než jednu registraci a ani jinak poškozovat další uživatele nebo jiné osoby. Zjištění takové skutečností bude mít za následek odstranění všech duplicitních uživatelských účtů a zákaz přístupu na komunitní portál.
  8. Od uživatelů diskuzí je očekáváno respektování standardu chování Kodexu podporovatele.
  9. Provozovatel má právo ze služby komunitního portálu odstranit nebo omezit uživatelský účet, který odporuje těmto pravidlům, nebo pokud uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást služby či se pokouší narušit stabilitu, chod či data služeb.
  10. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky užití služeb komunitního portálu.

Pojďte do toho s námi!

Přejeme si znát vaše názory. Připravili jsme pro vás dotazník, který nám pomůže změnit nevypovídající ankety na rychlé a hodnotné výzkumy. Pomozte nám lépe poznat vaše názory, zapojte se do kampaní, komunikace a buďte skutečnou součástí TOP 09. Po vyplnění vám navíc budeme moci ušít naše komunikační kanály přímo na tělo - už žádné nezajímavé informace, budeme vám servírovat to, co vás opravdu zajímá.
Vyplnit