Skupiny
Diskuse
Akce
Chaty
seznam chatů

ONLINE CHAT

Online chat s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem
Leoš Heger

Leoš Heger

Reforma zdravotnictví je v plném proudu. Zeptejte se ministra Leoše Hegera na to, co se ještě chystá a jaké největší problémy mu právě leží na stole. Zajímá vás cokoliv jiného? Jaké bylo vyjednávání s odboráři? Jak na něj nyní hledí jeho bývalí kolegové?

Na to i na další otázky, které vás zajímají, se můžete ptát na online chatu MY.TOP 09.

Chat již proběhl (17.3.2011 od 10:00)

Archiv on-line diskusí
Leoš Heger

Leoš Heger

Děkuji tázajícím za jejich dotazy a náměty. Omlouvám se, že jsem neodpověděl všem. Vaše případné další podněty mi prosím posílejte na moji emailovou adresu leos.heger@mzcr.cz.
Luboš Kovářík

Luboš Kovářík

V.pane ministře,
na internetu jsem četl, že snad ministerstvo nebo nemocnice vypisují nebo budou vypisovat elektronické aukce na veškeré přístroje a zdravotnický materiál. PROSÍM, KDE SE DOZVÍM DETAILY. Chci se zůčastnit.
Díky.
Leoš Heger 10:24

Leoš Heger

Vážený pane Kovaříku,

internetové aukce budou vypisovány na MZČR a budou zveřejňovány na www.mzcr.cz.

Karel Picka

Karel Picka

Dobrý den,
je v přípravě něco, co by podstatně snížilo interní náklady zdravotních pojišťoven? Např. VZP-dozorčí rada, nastavení nákladového stropu pro správní náklady na pojištěnce, redukce zaměstnanců, redukce investic? Připravuje se výrovnávání mezi jednotlivými pojišťovnami basírující na skladbě pojištěnců.
Děkuji, zdraví Picka
Leoš Heger 10:22

Leoš Heger

Vážený pane Picko,

Ministerstvo zdravotnictví pro roky 2009 a 2010 uzavřelo „Dohodu mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a zdravotními pojišťovnami“ o omezení tvorby provozních fondů a fondů prevence v zájmu posílení základních fondů zdravotního pojištění, což přineslo úsporu finančních prostředků ve prospěch úhrad za poskytnutou zdravotní péči. Podobnou dohodu Ministerstvo zdravotnictví připravuje i pro roky 2011 a 2012.

Dále Ministerstvo zdravotnictví připravuje
 nový zákon o zdravotních pojišťovnách, jehož zavedením do praxe dojde ke snížení provozních nákladů zdravotních pojišťoven,
 úpravu systému přerozdělování, které by bylo vícekriteriální a tím spravedlivější vůči portfoliu pojištěnců jednotlivých zdravotních pojišťoven,
 ve spolupráci s dalšími ministerstvy vytvoření jednotného inkasního místa pro výběr daní a pojistného. Na základě jeho fungování budou zdravotní pojišťovny moci přikročit k razantnímu snížení počtu zaměstnanců.

Musím Vám dát zcela zapravdu, že roli pojišťoven v našem zdravotním systému je potřeba změnit a kromě výše uvedeného se budeme snažit ovlivňovat i jejich chování vůči poskytovatelům zdravotní péče a vůči síti zdravotnických zařízení.

Tomáš Werber

Tomáš Werber

Dobrý den, nejde o otázku, spíš o konstatování, až do nedávné doby jsem stál plně za Vámi, co mě hluboce zklamalo, byl Váš ústupek lékařům. Pracuji pro soukromou firmu, mí podřízení mají část výplaty fix (12.000,-) a zbytek mají jako procento z marže při prodeji, nejsme podomní prodejci, pracuji pro Siko na Černém Mostě. Mí podřízení mívají občas plat vyšší, než já, jakožto jejich nadřízený a to proto, že se snaží (já mám fix). Něco podobného bych si představoval i u lékařů. V našem okolí jsou tři nemocnice, Brandýs nad Labem, Nymburk, Mladá Boleslav. Když manželka měla úraz ( pes ji vymknul prsty na ruce) a jeli jsme do Nymburku, lékař ji na prsty jako dláhu přivázal špachtli do krku a poslal nás domů, s tím, že za 10 dnů má přijít na kontrolu, to jsme byli na dovolené u mých rodičů v Ostravě a tam ji ošetřili tak, že ji prsty zafixovali sádrovou dlahou. Rodit jsme jeli do Brandýsa, neznám lepší lékaře, než jsem potkal v Brandýse, proto jsem za Vámi stál, když jste představoval reformu, kdy měli mít vyšší odměny a nižší základ. Druhá věc, co mě mrzí na lékařích je, že mají své zájmy, nad zájmy společnosti. Za mnou majitelé přišli a sdělili mi, že firma se veze s krizí ve stavebnictví a jestli mi mohou snížit plat. Všichni, co jsme ve firemním managmentu, jsme se shodli, že firmě peníze věnujeme, protože jsme rádi, že máme práci a že firma nebude muset propouštět. Já jsem věnoval, stejně jako ostatní 10% platu, po dobu jednoho roku a pokud bude zapotřebí, tak se dohodneme na delší době. Lékaři si neuvědomují, že jsou zaměstnanci státu, který prochází krizí a pokud nebude mít peníze, tak jediný způsob, jak je získat, je propustit nadbytky.
Leoš Heger 10:18

Leoš Heger

Vážený pane Werbere,


dohoda s lékaři byla samozřejmě kompromis v rámci možného. Jako ministr zdravotnictví nesu podstatný díl zodpovědnosti za dostupnost péče v ČR a právě kvůli tomu, že jsem měl na zřeteli zájmy pacientů, jsem zvolil kompromisní variantu. Je rovněž pravda, že lékaři jsou dlouhodobě podhodnoceni. Rozdílná kvalita poskytované péče, kterou zmiňujete, je samozřejmě problém. Je však především na uvážení konkrétních řídících pracovníků na tom kterém oddělení, aby svoje podřízené kontrolovali a následně hodnotili podle výsledků. Rovněž je třeba podotknout, že pokud má pacient pocit, že byl zkrácen na svých právech či nekvalitně ošetřen, měl by si stěžovat. Jen tak se kontrolní orgány a nadřízení chybujícího lékaře o jeho chybě mohou dozvědět. Osobně Vám tento postup velmi doporučuji, protože jinak se některých nešvarů v medicíně nezbavíme. Na druhou stranu když pochválíte konkrétní lékaře přímo v Brandýse, bude to také dobře.

Ale zpět k dohodě s lékaři. Pro svůj protest si zvolili z hlediska ekonomické situace tu nejnevhodnější dobu. Proto také byla vyjednávání tak dlouhá a tvrdá. Povšimněte si však, že jsme dlouhodobý růst platů lékařů v podepsaném memorandu svázali s dosažením úspor a tedy dobrou ekonomickou situací ve zdravotnictví. V memorandu se píše: "S předpokladem zvyšování efektivity zdravotnického systému a v souladu s reformními kroky bude průměrný plat lékaře zvýšen v roce 2012 o 10%." Není tedy pravda, že bychom ignorovali omezené finanční možnosti systému veřejného zdravotního pojištění. Naopak se nám podařilo přímo zainteresovat lékaře na reformním úsílí, což je krok, který se žádné předchozí vládě nepovedl. Bohužel média o memorandu informovala často pouze povrchně, takže to vypadalo, jako kdybychom pouze bezpodmínečně "nasypali" další peníze do systému. Není však tomu tak.

Lucie Jiříková

Lucie Jiříková

Téma inzulínové pumpy: zajímalo by mne, zda budou inzulínové pumpy pro diabetiky I. typu zařazeny do běžného standardu léčby nebo zda se z nich /nedejbože/ stane nadstandard. A to i v rozdělení pro děti a dospělé. Dále by mne zajímala úhrada inzulínu, který je pro tyto diabetiky životně důležitý a proto by měl být zdarma či za symbolický poplatek. Děkuji za odpověď
Lucie Jiříková
Leoš Heger 10:15

Leoš Heger

Vážená paní Jiříková,

Vážená paní Jiříková,

Pumpa inzulínová je podle přílohy č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, hrazena pouze na předepsání diabetologa, po schválení revizním lékařem, maximálně 1ks nebo sada 2 ks za 4 roky. Úhrada 100 %, nejvýše do 106 000 Kč.
Úhrady inzulínu jsou stanovovány podle stejných pravidel, jako úhrady jiných léčivých přípravků na závažná onemocnění. V příloze č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, tvoří inzulíny samostatné skupiny podle délky působení a analoga:
16 insuliny krátkodobě působící
17 insuliny střednědobě působící včetně kombinací
18 insuliny dlouhodobě působící
19 analoga insulinů a insuliny používané k aplikaci pomocí insulinové pumpy
v každé této skupině tedy musí být nejméně jeden přípravek plně hrazený.
Tato obecná pravidla jsou aplikována všechny skupiny – nelze říci, že by se měl lišit přístup k diabetickým pacientům oproti jiným skupinám vážně nemocných pacientů léčených farmakologicky např. epileptikům.
Osobně se domnívám, že inzulínové pumpy u diabetiků prvního typu, pokud jim vyhovují, by měly zůstat plně hrazené. Výrazně přispívají k udržování správné hladiny krevního cukru a vedou k prevenci pozdních komplikací.
V tomto směru se navíc očekává pozitivní vývoj, který umožní přímé měření glykémie s automatickou regulací pumpy.

Jan Vinš

Jan Vinš

Dobrý den pane ministře. Velmi si Vás vážím a podporuji Vás. Přeji mnoho úspěchů a hlavně stále neutuchající vůli, provádět mnohdy nepopulární kroky. Zajímala by mne ale jedna věc. Zda je dle Vašeho názoru, vůbec možné, aby se úroveň a kvalita českého zdravotnictví, kdy zlepšila. Myšleno ve vztahu k vybavení nemocnic, pokojů, které ač placeny jako nadstandard, jedná se ve většině případů o velmi stroze vybaven malý pokoj s televizí. To zda je kvalita personálu na dostatečné úrovni nechám fundovanějším tazatelům. S přáním pěkného dne. Jan Vinš 26 let
Leoš Heger 10:08

Leoš Heger

Vážený pane Vinši,

kvalita poskytované zdravotní péče je tvořena souborem činností.
Vybavení pokoje pacientů je jen jedním z mnoha prvků podílejících se na kvalitě zdravotní péče. Pokud bude s finančními zdroji ve zdravotnictví zacházeno hospodárně, lze předpokládat i postupné zlepšení vybavení pacientského zázemí v úrovni standardů.
V úrovni placené nadstandardní péče došlo k lepšímu vybavení pokojů pacientů v mnohých zdravotnických zařízeních již dnes a lze reálně předpokládat zlepšení i v budoucnu. Neboť připravované legislativní kroky MZ podporují připlácení na zdravotní péči nad rámec zdravotního pojištění. Tyto prostředky lze využít mimo jiné i k vybavení zdravotnických prostorů a pokoje pacienta.

Jaroslav Poláček

Jaroslav Poláček

Pane ministře, v televizi jsem slyšel, že tzv. motýlí nemoc není řešena (náklady na léčbu nejsou hrazeny) ze zdravotního pojištění. Změní se situace pro 200 nemocných v naší zemi? Pokud ano, tak jak a kdy.
Leoš Heger 10:05

Leoš Heger

Dobrý den, Vážený pane Poláčku,

na základě informací z médií je Vaše tvrzení nepřesné. Léčba této nemoci je plně hrazena v systému zdrav. pojištění. V současnosti byl vyvinut nový gelový krycí materiál, který je finančně vysoce nákladný. Proto je omezena velikost plochy, kterou Vám pojišťovna zaplatí. Nyní se jedná o tom, že u diagnózy motýlí nemoci, bude toto omezení vyjmuto

Pojďte do toho s námi!

Přejeme si znát vaše názory. Připravili jsme pro vás dotazník, který nám pomůže změnit nevypovídající ankety na rychlé a hodnotné výzkumy. Pomozte nám lépe poznat vaše názory, zapojte se do kampaní, komunikace a buďte skutečnou součástí TOP 09. Po vyplnění vám navíc budeme moci ušít naše komunikační kanály přímo na tělo - už žádné nezajímavé informace, budeme vám servírovat to, co vás opravdu zajímá.
Vyplnit