Skupiny
Diskuse
Akce
Chaty
seznam chatů

ONLINE CHAT

Online chat s Františkem Laudátem
František Laudát

František Laudát

TOP 09 na svém 2. celostátním sněmu přijala strategický dokument Prosperita, v němž předkládá vizi proč a jak posílit konkurenceschopnost České republiky. Dokument najdete zde: Prosperita.

Spoluautorem dokumentu, konkrétně jeho první části, která se soustředí na podobu české ekonomiky pro třetí tisíciletí, je poslanec František Laudát. Hlavní myšlenkou tohoto oddílu je nutnost financovat budoucí růst našeho hospodářství z vlastních zdrojů a zahraničních investic, nikoli veřejných rozpočtů. Takový přístup vyžaduje zavedení nových nástrojů, mimo jiné za cílem zvýšení pružnosti trhu. Kapitola Konkurenceschopnost tak navrhuje komplexní řešení pro technologicky vyspělou a ekologicky smýšlející společnost.

Chat již proběhl (15.11.2011 od 13:00)

Archiv on-line diskusí
František Laudát

František Laudát

Vážení přátelé,

děkuji Vám za Vaši účast v online chatu a pokud Vás bude cokoliv zajímat, neváhejte a své dotazy a připomínky mi posílejte na mareckova@top09.cz.

Přeji hezký zbytek dne, pokud možno bez smogu.

František Laudát
Vojtěch Šeferna

Vojtěch Šeferna

Dobrý den ještě jednou,
jak prakticky TOP09 může prosazovat teze z dokumentu Prosperita (a podobných dokumentů), aby přešly z roviny "bylo by třeba, aby" do roviny "děje se"?
František Laudát 14:26

František Laudát

Dobrý den,

děje se. Jsou dopracovávány zásady kolektivního investování, je rozpracována problematika vzdělání. Právě kolektivní investování umožní otevřít nové nástroje pro fungování rizikového kapitálu, zakládání seed fondů atd.

Radek Lojda

Radek Lojda

Dobrý den Františku,

mám otázku jak na předsedu pražské TOP 09, tak poslance.

Jak s odstupem času vnímáte, že je topka na magistrátu v opozici. Pamatuji si, že se povolební vyjednávání probíhalo s oběma stranami. Byl by jste v tuto chvíli pro koalici s jednou z nich? Pokud ano, za jakých podmínek?

Jako poslanec jste ve sněmovně byl i minulém období. Jak vnímáte dění ve sněmovně? Je slušnější než dříve? Horší? Stejné?

Děkuji
František Laudát 14:23

František Laudát

Dobrý den Radku,

pro Pražany je hodně špatné, že ve městě vládne, nebo spíš nevládne, koalice ODS a ČSSD. Na Prahu se valí řada problémů, které nejsou stávající vládci města schopni řešit. O to více je škoda, že včele Prahy nestojí Zdeněk Tůma, který jako jediný ze stávajících zastupitelů by finanční problémy Prahy uměl řešit kvalifikovaně a profesionálně. Byl bych nakloněn i nyní koalici TOP 09 s ČSSD nebo ODS, ale pouze v případě, že by Tůma stanul v čele radnice. Všechna ostatní řešení jsou pro TOP 09 velice riskantní. Pokud se stávající koalice rozpadne, nemůžeme se zbavit odpovědnosti. Ale rozhodně bych tomuto rozpadu aktivně nepomáhal.

Po záčátku byla atmosféra i chování ve sněmovně slušnější, postupně se to mění k horšímu. Během obstrukcí ČSSD již nebyl zásadní rozdíl v atmosféře, která vládla v době vlády Mirka Topolánka.

Eva Marečková

Eva Marečková

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak si myslíte, že se bude vyvíjet současná krize kolem íránského jaderného programu?
František Laudát 14:12

František Laudát

Dobrý den,

nechci strašit, ale lehce mě mrazí při vědomí toho, že iránský prezident Mahmúd Ahmadínežád je hodně nevyzpytatelný fanatik. Proto se obávám, že může situace eskalovat i do ozbrojeného zásahu Izraele nebo USA.

Vojtěch Šeferna

Vojtěch Šeferna

Dobrý den,
celý popis situace a možných výhledů do budoucna v dokumentu Prosperita na mě působí spíš depresivně. Už teď je celá společnost vystrašená přes míru. Já bych ale potřeboval také nějakou pozitivní zprávu, dobrý příklad, naději. Dá se v programu Prosperita vypíchnout nějaká pro budouctnost radostná a potěšující informace?
Děkuji
Vojtěch Šeferna
František Laudát 14:04

František Laudát

Dobrý den,

materiál není depresivní, naopak. Deprese přijde, pokud nezačne být naplňován v praxi. Jako snad jediný neříká, co by měl udělat a co udělá stát, nebo obecně veřejný sektor, ale co by měli udělat občané. Klíčovou tezí materiálu je, že v žádné zemi na světě nevybudoval prosperitu veřejný sektor, nýbrž soukromé podnikání. Materiál je spíš psán pro dlouhý časový horizont a já věřím, že zejména mladé generace lidí naši společnost a celou zemi pozitivně změní.

Martin Richter

Martin Richter

Dobrý den,
mám dotaz ohledně části týkající se školství. S návrhem Vašeho řešení situace dnešního školství rozhodně souhlasím. Celý návrh se mi zdá skvěle promyšlený, kéž by se to uskutečnilo.
Jen mě mrzí, že se dokument vůbec nezaobírá otázkou poměru počtu míst ve školách na počet žáků. Ať totiž vezmeme vysoké školy anebo gymnázia, tak jejich počet stále narůstá (v poslední době hlavně díky udělování licencí soukromým školám). Ale počet žáků (tzn. počet lidí v jednotlivých ročnících) vytrvale klesá anebo zůstává na mnohem nižším čísle než ročníky před rokem 1990 (kdy byl počet míst na gymnáziích a vysokých školách mnohem nižší). Hlavní problém českého školství je tedy podle mě v tom, že narůstá počet míst v žádaných školách (gymnázia a vysoké školy) a zároveň klesá celkový počet dětí v ročníku. To jde ruku v ruce s tím, že školy musí přirozeně snížit nároky na studenty, aby místa naplnily a na méně atraktivní obory (např. učňovské obory) nezbývají děti.
Nemělo by tedy zodpovědné řešení zohledňovat i výše zmíněný fakt? Já totiž nevěřím, že Vámi navrhovaná řešení dokážou české školství vzhledem k výše uvedeným faktům zvednout a to i přestože českému školství rozhodně prospějí.
Řešení krize českého školství je tedy dle mého názoru v tom, že se budou vydávat licence MŠMT školám v poměru k počtu dětí v ročníku. Co si o tom myslíte?

Děkuji za Váš čas

Martin Richter
František Laudát 14:01

František Laudát

Dobrý den,

období boomu licencí na střední i vysoké školy snad už máme za sebou. Naše školství je v hodně špatném stavu. Nějaké kroky jsou sice podnikány, ale to je málo. To se týká sítě škol, kvality výuky apod. Za klíčový problém považuji nízkou kreativitu našich studentů. Nejsou schopni systémového myšlení, aktivní hledání souvislostí, neumí pracovat s fakty. Bohužel se na tom podílejí nejen školy, ale i rodiče. Místo tlaku na své ratolesti vyhrožují i tomu málu učitelů, kteří to myslí s jejich potomky dobře.

Matěj Fichtner

Matěj Fichtner

Zdravím. Materiál "Prosperita" jsem si přečetl a musím konstatovat, že se jedná o velmi kvalitně zpracovaný záměr. Velké riziko však vidím v jeho realizaci, protože atmosféra v ČR a způsob myšlení lidí jsou tou největší překážkou rozvoje inovačního potenciálu. Na druhou stranu striktní liberalizace trhu a zejména odstraňování překážek vstupu na trh by mohla ekonomickou soutěž zintenzivnit natolik, že ziskové by byly skutečně výkonné firmy a nikoliv subjekty s nejpevnějšími vazbami na stávající (politicko-)ekonomické struktury. Tedy z toho mi vyplývá jednoznačný závěr, že pokud se podaří realizovat, co je v dokumentu napsáno, bude to znamenat reorganizaci české společnosti od samotných základů. Myslíte si, že je to skutečně v českém prostředí proveditelné?
František Laudát 13:55

František Laudát

Dobrý den,

máte naprostou pravdu. Takový přístup k inovaci je podmíněn zásadní změnou společenské atmosféry a zejména její motivací. Pokud však budou inovační projekty realizovány přes veřejný sektor, jsem si jistý, že to k úspěchu nepovede. Dokonce i izraelské zkušenosti ukazují, že peníze nutně neznamenaly úspěch. Pro každý projekt je třeba, aby se ho skutečně chopil motivovaný člověk s energií. Tu mu nikdo nenadiktuje ani zleva ani zprava, prostě ji dotyčný má nebo nemá. Naše společnost musí být motivována, nebo jsme odsouzeni k postupnému chudnutí. Jinou alternativu prostě nemáme, nebo o ní nevím.

Jakub Ševčík

Jakub Ševčík

Dobrý den, rád bych se Vás zeptal, jaký je Váš názor na ideovou konferenci ČSSD, která proběhla minulý víkend?
František Laudát 13:50

František Laudát

Dobrý den,

nevím, jestli mám říct, že jsem byl zklamaný, protože od současné sociální demokracie toho příliš neočekávám. Svojí konferencí pouze dokázali, že opravdu neví, co se v Evropě v souvislosti s dluhovou krizí děje. Slibovat podporu kdekoho je sice hezké, ale málo kdy řekli, kde na to vezmou peníze. Ale abych nebyl kritický, příjemně mne překvapilo, že už i sociální demokraté jsou ochotni akceptovat poplatky ve zdravotnictví. Velice skeptický jsem k jejich nápadu legalizovat nakradený majetek. Přeci jen více bych se přikláněl k řešení, že by více měly být podpořeny aktivity policie, aby tento majetek byl zabaven ze sta procent, nikoliv zdaněn 76% a zbytek legalizován.

Pojďte do toho s námi!

Přejeme si znát vaše názory. Připravili jsme pro vás dotazník, který nám pomůže změnit nevypovídající ankety na rychlé a hodnotné výzkumy. Pomozte nám lépe poznat vaše názory, zapojte se do kampaní, komunikace a buďte skutečnou součástí TOP 09. Po vyplnění vám navíc budeme moci ušít naše komunikační kanály přímo na tělo - už žádné nezajímavé informace, budeme vám servírovat to, co vás opravdu zajímá.
Vyplnit