Skupiny
Diskuse
Akce
Chaty
zpět

sběr podpisů pro kandidáta na prezidenta ČR 2023. Jan Věntus Havelka

Datum: 21.08.2021 03:33 - 28.10.2022 11:11
Místo: pokorné odpovědné a slušné srdce Evropy - Praha, Hlavní město Praha

Pěkný den, vzácní přátelé, drazí a liberálně-demokratičtí spoluobčané,

s obrovskou prosbou a pokorou k činění všech lidí v politice, ale i v práci či rodině, jsem se rozhodl, začít sbírat podpisy pro kandidaturu na prezidenta ČR. Protože jsem mnoho času strávil fungováním napříč celou politickou scénou a také napříč Ústavní, Občanskou společností, jak v různých pracovních procesech, které mi otevřely obzory a seznámil jsem se se spoustou různě významných a erudovaných lidí, včetně recivilidních, což je pro mě obrovskou zkušeností v rámci amnestijní politiky prezidenta, chci těm lidem, kteří mě žádali o pomoc nebo i těm lidem, kteří ve mně skutečně svého prezidenta mají, učinit společenské gesto ve formě sběrných, podpisových archů. Každý arch je pro 500 podpisů a proto, aby se se mnou, jako člověkem setkali skutečně všichni ti lidé, které zajímá konzervativní, liberální, svědomitá a odpovědná politika, přidávám motivační plakátky, které mají navést na samotné podpisové archy a naše konfrontace. Evidenci si vedu sám se s vým kamarádem, který je již erudovaný jako kancléř našeho prezidia a kontroluje dokumenty, kterýchž správnost ručí svým podpisem. Jsem nejmladší kandidát, je mi teprve 39 a 21.05.2022 mi bude 40 let, což je dle zákona 275 / 2012 Sb., možný věk pro kandidaturu do Senátu PČR nebo na przidenta republiky, ale abych pravdu řekl, nebude mi vadit, když budu mít ještě čas se vyvíjet a hned ve 40 letech prezidentem nebudu. Ještě mám před sebou kus práce v oblasti jazyků, kde tedy hovořím plynně Anglicky, rozumím Německy, Rusky a Španělsky, Latinsky, avšak, protože se těmito jazyky nebavím, skoro vše jsem zapoměl... Archů ke sběru podpisů na prezidenta ČR bude vydáno tolik, jaký bude společenský zájem podpořit mou osobnost.  Plakátky, které mají sloužit jako osvěta, motivace a způsob prosazení našich myšlenek v kruhu těch lidí, které to bude zajímat, sejít se a v klidu jednat, jsou připraveny k expedici. Myslím si, že mladí lidé, kteří ve svých bublinkách poznávání světa, ve svých rozhovorných večerech, při trošce alkoholu, v parcích různých měst, kteří měli tu čest se se mnou osobně setkat a začít alespoň tušit, co by po nich asi tak jejich národ mohl chtít víc, než-li odpovědné a hrdé občany, zodpovědné za naše bezpečí a prostor pro další, i své generace a těm, kteří je k tomu, zase v různých, verifikovaných bublinkách, vedou, zajistit pokorně zajištěné a důstojné stáří, dobrý důchod, a i přes všechna úskalí života, budou svým prezidentem, kde Já to dělám prakticky celý život, jsou a budou, znovu a znovu, vedeni k pokorné lásce a laskavému přístupu jednoho ke druhému, svému postoji k pravdě a jejím okolnostem a korelací se životem každého zvlášť, dle bublinek poznání, v rámci nadání a úsilí, odkazů, ale i osudů, aby jsme se mohli spolehnout na vládní systém České republiky a to jako kooperující kolektiv různých osobností, kde se dbá na důležitost každé myšlenky. Zde si přeji, abych byl vnímán, jako pokrokový a optimistický duchovní vůdce, který má jako prioritu, ozbrojenou bezpečnost na úrovni důstojnické AČR a humanitární opory NATO. Jako bývalý poddůstojník, jsem získal na vojně úctu ke zbrani a ctím ji jako prostředek nejen svobody, ale i práva a odpovědnosti a jako voják po přísaze věrnosti České republice, budu vždycky nasazovat svůj hrdý, český život, a protože jsem také zpěvák, šel bych klidně v první linii s písničkou a ukolébav nepřítele písní, bych pak v něm probudil sounáležitost k lidské podstatě a jedné, lidské, společné síle ve 21. století, přesně tak, aby lidstvo společně prosadilo svou schopnost vládnout Sluneční soustavě a zde disruptivně investovat do vzdělávání a mezinárodní edukace. Investovat tak, aby vědci nemuseli trávit čas navíc tím, že budou znovu a znovu dokola vysvětlovat své poznatky, ale aby poznání a vzdělání, bylo mezinárodní právo člověka a díky erudici větší vědecké veřejnosti, se mohli ve své práci o mnoho posouvat, až do chvíle, kde se jako lidstvo budeme moci spolehnout na takový zbraňový systém, který planetu Zemi ohlídá i proti větším, vesmírným tělesům, jež by mohly ohrozit naše životy, ale i životy všech tvorů a živé, svědomitě obhospodařované přírody...

Prosím, zamysleme se společně nad tím, co by mělo 21.století světu přinést a napříč celou českou, Ústavní, Občanskou společností České republiky se setkávejme s kooperujícími kandidáty na prezidenta a v rámci dobrého zvyku si společně povídejme a najděme řešení všech otázek našich osudů...

Přeji, Vám, všem dobré a pohodové časy a pamatujte, že ČR, jako srdíčko Evropy a evropské rozvodí z hlediska ozbrojených sil, musí b!ti a My v něm svorně a rádi, hrdě žíti a to ve vojenském bezpečí! Učme se skromnému přístupu k bohatství a pro každé srdíčko člověka, který je součástí ČR, ať už je, v rámci globalizace, odkudkoliv nebo má různé kořeny, protože to je vývoj a naše území musí každému, kdo se jej rozhodne obhospodařovat a chránit pramínky vod, nabídnout hrdé a důstojně výjmečné, přátelsky laskavé, pole působení a to, nyní i v budoucnu, zase a zase...

Přijdou

  • Jan Havelka
    Jan Havelka
  • Libor Řehák
    Libor Řehák

Možná přijdou

Pojďte do toho s námi!

Přejeme si znát vaše názory. Připravili jsme pro vás dotazník, který nám pomůže změnit nevypovídající ankety na rychlé a hodnotné výzkumy. Pomozte nám lépe poznat vaše názory, zapojte se do kampaní, komunikace a buďte skutečnou součástí TOP 09. Po vyplnění vám navíc budeme moci ušít naše komunikační kanály přímo na tělo - už žádné nezajímavé informace, budeme vám servírovat to, co vás opravdu zajímá.
Vyplnit