Skupiny
Diskuse
Akce
Chaty

Naše akce

Pořádejte a účastněte se akcí, potkávejte se s členy, politiky a dalšími podporovateli TOP 09 nejen na oficiálních mítincích.
vyhlásit novou akci Mapa
Akce
22

Akce: Setkání členů a příznivců TOP 09 v Olomouci

Termín: 22.08.2019 18:30 - 22:00
Místo: Koželužská 945/31, Olomouc

Přijďte, jste srdečně zváni! Probrat můžeme nejen místní a celostátní politiku, ale i plány a vyhlídky na podzim. 

Akce
26

Akce: Rada hlavního města Prahy

Termín: 26.08.2019 10:00 - 13:00
Místo: Mariánské náměstí 2/2, Praha

Rada hlavního města Prahy má 11 členů a je volena Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Schůze rady se konají každé pondělí (příp. podle potřeby i jinak) a jsou neveřejné. O průběhu schůze se pořizuje zápis, do kterého má...

Akce
02

Akce: Rada Královéhradeckého kraje

Termín: 02.09.2019 09:00 - 14:00
Místo: Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové

Jednání Rady Královéhradeckého kraje se konají dle schváleného kalendářního plánu, a to v pondělí od 09.00 hodin.

Akce
02

Akce: Zastupitelstvo města Plzně

Termín: 02.09.2019 10:00 - 14:00
Místo: náměstí Republiky 1/1, Plzeň

Jednání Zastupitelstva města Plzně se koná od 9 hodin na plzeňské Radnici.

Online přenos jednání můžete sledovat zde.

Akce
02

Akce: Rada hlavního města Prahy

Termín: 02.09.2019 10:00 - 13:00
Místo: Mariánské náměstí 2/2, Praha

Rada hlavního města Prahy má 11 členů a je volena Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Schůze rady se konají každé pondělí (příp. podle potřeby i jinak) a jsou neveřejné. O průběhu schůze se pořizuje zápis, do kterého má...

Akce
03

Akce: Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Termín: 03.09.2019 14:00 - 17:00
Místo: Koterovská 1172/83, Plzeň

Zajímáte se o dění v Plzni? Jednání zastupitelstva jsou veřejná.

Akce
04

Akce: Zastupitelstvo MO Plzeň 3

Termín: 04.09.2019 14:00 - 16:00
Místo: sady Pětatřicátníků 20/7, Plzeň

Zajímáte se o dění v Plzni? Jednání zastupitelstva jsou veřejná.

Sledujte jednání zastupitelstva online na: 

Plzeň 3: https://vox.optobone.cz/plzen3/index.php

Akce
04

Akce: Předsednictvo a krajský výbor TOP 09 Praha

Termín: 04.09.2019 17:00 - 20:00
Místo: Opletalova 1603/57, Praha

Jednání předsednictva a KV TOP 09 Praha

Akce
09

Akce: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

Termín: 09.09.2019 10:00 - 15:00
Místo: Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové

Jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se konají dle schváleného kalendářního plánu, a to v pondělí od 10.00 hodin.

Akce
09

Akce: Zastupitelstvo Plzeňského kraje

Termín: 09.09.2019 10:00 - 15:00
Místo: Škroupova 2226/14, Plzeň

Zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje se konají v roce 2019 zpravidla v pondělí od 10:00 hodin v zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje, č. dv. 174/1.patro, Škroupova 18, Plzeň, a to: 
11.02.
08.04.
...

Pojďte do toho s námi!

Přejeme si znát vaše názory. Připravili jsme pro vás dotazník, který nám pomůže změnit nevypovídající ankety na rychlé a hodnotné výzkumy. Pomozte nám lépe poznat vaše názory, zapojte se do kampaní, komunikace a buďte skutečnou součástí TOP 09. Po vyplnění vám navíc budeme moci ušít naše komunikační kanály přímo na tělo - už žádné nezajímavé informace, budeme vám servírovat to, co vás opravdu zajímá.
Vyplnit