Skupiny
Diskuse
Akce
Chaty
seznam chatů

ONLINE CHAT

Online chat s Janem Farským
Jan Farský

Jan Farský

Poslanec Jan Farský připravil zákon o registru smluv. Jde o významné protikorupční opatření inspirované slovenským vzorem, kde podle neoficiálních údajů přineslo přibližně 20% úspory na výdajové stránce veřejných rozpočtů.

Jeho podstatou je zveřejňování smluv uzavíraných veřejným sektorem na jedné webové stránce přístupné veřejnosti. Na ní by měly být publikovány také informace o objednávkách, které např. ministerstva či obce vystaví, a o fakturách, které budou proplaceny z veřejných prostředků.

Zajímají Vás podrobnosti návrhu poslance Farského? Nejen na ně se ho můžete zeptat ve čtvrtek 21. června od 14 hodin.

Chat již proběhl (21.6.2012 od 14:00)

Archiv on-line diskusí
Radovan Auer

Radovan Auer

Jak hodnotíte současný stav legislativy týkající se hazardu?
Jan Farský 14:08

Jan Farský

Dobrý den pane Auere,
pokud jde o současný stav těchto předpisů, myslím, že je výrazně lepší než kdykoli v minulosti. Loni se po dvaceti letech podařilo zregulovat tok finančních prostředků, se kterým provozovatelé hazardu nakládali mnohdy svérázným způsobem. Nyní by tyto prostředky měly směřovat do obecních rozpočtů. Obce – i díky řadě nálezů Ústavního soudu – mají také rozsáhlou pravomoc regulovat hazard na svém území. Mohu tedy říci, že jsem spokojen.

Radim Záleský

Radim Záleský

Dobrý den pane poslanče, bude tento zákon platit i zpětně, tzn. budou se pro možnost veřejné kontroly do elektronické podoby převádět všechny smlouvy, které jsou již nyní platné?
Jan Farský 14:07

Jan Farský

Slovenský vzor ani můj návrh s takovouto úpravou nepočítá. V registru smluv by měly být zveřejňovány ty smlouvy, které budou uzavřeny poté, co návrh bude schválen a nabude účinnosti, v ideálním případě od 1. ledna 2013.
Vím, kam míříte, ale musím říci, že u „starších“ smluv by se zveřejnění v registru nutně muselo obejít bez navázání na jejich účinnost, tyto smlouvy už totiž jsou účinné, mnohdy i dlouhou dobu. Kdybychom je chtěli podřídit režimu smluv „nových“, riskovali bychom zrušení celého zákona Ústavním soudem. A tomu bych se chtěl samozřejmě vyhnout.
Dobrovolnosti se ale meze nekladou.

Radim Záleský

Radim Záleský

Jsou kromě Slovenska a vašeho domovského města nějaké další příklady zemí/měst, ve kterých podobný předpis platí a pomáhá efektivně bojovat s rozkrádáním veřejných prostředků?
Jan Farský 14:06

Jan Farský

Dobrý den, není mi to známo. S podobnými nástroji se sice lze setkat i ve světě, např. ve Velké Británii, ale postrádají prvek, který slovenský model činí jedinečným – navázání účinnosti smluv na jejich zveřejnění. A to je opravdu klíčové. I proto je Centrálny register zmlúv tak efektivní – neoficiální odhady hovoří v důsledku jeho zavedení o úsporách ve výši okolo 20%.

Pojďte do toho s námi!

Přejeme si znát vaše názory. Připravili jsme pro vás dotazník, který nám pomůže změnit nevypovídající ankety na rychlé a hodnotné výzkumy. Pomozte nám lépe poznat vaše názory, zapojte se do kampaní, komunikace a buďte skutečnou součástí TOP 09. Po vyplnění vám navíc budeme moci ušít naše komunikační kanály přímo na tělo - už žádné nezajímavé informace, budeme vám servírovat to, co vás opravdu zajímá.
Vyplnit