Skupiny
Diskuse
Akce
Chaty
Nejste členem skupiny

moderní energetika a ekologické zdroje

zakladatel: Jan Havelka
kraj: Celá ČR
moderní energetika a ekologické zdroje

Dobrý čas, drazí, mnou tolik milovaní spoluobčané!

Stalo se to prostě tak, že roky plynou a technologie se vyvíjejí. Spotřeba elektrické energie je neodmyslitelná součást budoucnosti a její využívání všemi civilizacemi neodmyslitelně patří k našemu životu. Nyní jsme na prahu doby, kdybychom měli co nejefektivněji umět využívat zdroje planety a to právě ty, které jsou pasivní, ekologické, obnovitelné a po dlouhé věky nevyčerpatelné. Cílem, je umění využití přírodních spekter, které všude na světě tvoří zcela jedinečnou a trvalou možnost energetické nezávislosti na neobnovitelných zdrojích a tou je geotermální energetika, například na principu tepelných čerpadel a výměníků tepelné energie z nitra Země. Zkusme zde,  v tomto debatním okénku, rozvinout diskusi, jak dlouho by asi mělo trvat uvedení této jednoduché a ekonomicky ekologické technologie do běžného života a jak to zainvestovat. Nápad je a proto, prosím, diskutujme o možnosti elektřiny z nitra Země..

Pojďte do toho s námi!

Přejeme si znát vaše názory. Připravili jsme pro vás dotazník, který nám pomůže změnit nevypovídající ankety na rychlé a hodnotné výzkumy. Pomozte nám lépe poznat vaše názory, zapojte se do kampaní, komunikace a buďte skutečnou součástí TOP 09. Po vyplnění vám navíc budeme moci ušít naše komunikační kanály přímo na tělo - už žádné nezajímavé informace, budeme vám servírovat to, co vás opravdu zajímá.
Vyplnit