Skupiny
Diskuse
Akce
Chaty
Nejste členem skupiny

Ochrana zvířat

zakladatel: Kateřina Kornetová
kraj: Celá ČR
Ochrana zvířat

Skupina se věnuje problematice vztahu člověka ke zvířatům a postoji TOP 09, který uplatňuje princip respektu a soucitu. Na školách i v občanském vzdělávání navrhujeme výuku základů etiky a ochrany zvířat. Legislativa by měla v ochraně i hospodářském využití zvířat sledovat současný vývoj a důsledně chránit zvířata proti možnému utrpení. 

Diskutovat zde můžete také o přísnějších trestech za týrání zvířat, efektivnějším boji proti těmto činům a lepšímu právnímu postavení zvířat, jak bylo předloženo v petici: https://www.top09.cz/co-delame/tiskove-zpravy/petice-vetsi-ochrana-zvirat-z-nas-dela-civilizovanou-zemi-24163.html

Pojďte do toho s námi!

Přejeme si znát vaše názory. Připravili jsme pro vás dotazník, který nám pomůže změnit nevypovídající ankety na rychlé a hodnotné výzkumy. Pomozte nám lépe poznat vaše názory, zapojte se do kampaní, komunikace a buďte skutečnou součástí TOP 09. Po vyplnění vám navíc budeme moci ušít naše komunikační kanály přímo na tělo - už žádné nezajímavé informace, budeme vám servírovat to, co vás opravdu zajímá.
Vyplnit