Skupiny
Diskuse
Akce
Chaty
Nejste členem skupiny

Ústav pro studium totalitních režimů

zakladatel: Kateřina Chadimová
kraj: Celá ČR
Ústav pro studium totalitních režimů

Diskuse k dění ohledně ÚSTRu. Vedou aktivity současného vedení k oslabení instituce? Jsem znepokojena posledními kroky pana ředitele Hazdry, který plánuje propuštění více jak dvaceti zaměstnanců úseku digitalizace. Znamená to oslabení funkčnosti instituce?

Proces digitalizace má převzít Archiv bezpečnostních složek, ačkoli to nemá oporu v zákoně. Vedení ÚSTRu přitom již několikrát prohrálo soud, když k podobným krokům sáhlo (např. odvolání bývalého ředitele Hermana bylo rozsouzeno také jako nezákonné). Archiv bezp. složek bude zřejmě nabírat nové zaměstnance, ale není stanoveno, že na nová místa přejdou propuštění zaměstnanci ÚSTRu. Tiskový mluvčí pan Ryjáček prohlásil, že na trhu práce jsou kvalifikovanější uchazeči, o které bude mít Archiv větší zájem. Nejenže to vyznívá jako dehonestace vlastních zaměstnanců, ale ještě svádí k domněnkám, že dojde k propuštění nepohodlné části zaměstnanců a náborů loajálních. Podrobněji např. odkaz - http://echo24.cz/a/i4gm6/vedeni-ustr-je-amaterske-rika-badatel-schovanek 

Dalším nebezpečím je otázka znepřístupnění těchto archivů badatelům z široké veřejnosti, což by byl nebezpečný krok zpět.

Pan ředitel Hazdra byl členem TOP 09, má pozastavené členství. Byl zvolen Radou ÚSTRu, mj. i členy nominovanými TOP 09. Zajímalo by mě stanovisko členů Rady ÚSTRu, senátorů TOP 09, kteří členy Rady volili. Jako sympatizantka TOP 09 bych tuto dobu ocenila vyjádření strany k tomuto problému. 

Pojďte do toho s námi!

Přejeme si znát vaše názory. Připravili jsme pro vás dotazník, který nám pomůže změnit nevypovídající ankety na rychlé a hodnotné výzkumy. Pomozte nám lépe poznat vaše názory, zapojte se do kampaní, komunikace a buďte skutečnou součástí TOP 09. Po vyplnění vám navíc budeme moci ušít naše komunikační kanály přímo na tělo - už žádné nezajímavé informace, budeme vám servírovat to, co vás opravdu zajímá.
Vyplnit