Skupiny
Diskuse
Akce
Chaty
Nejste členem skupiny

prezident ČR a kandidatura

zakladatel: Jan Havelka
kraj: Celá ČR
prezident ČR a kandidatura

S velkou radostí, Vám, drazí mnou tolik milovaní spoluobčané, musím uložit velký úkol, který spočívá v kooperaci všech kandidátů na prezidenta, protože my prezidenti se o důležitých věcech chceme a musíme radit... Ten úkol spočívá v zápisu historických okamžiků našich životů, kde jsme měli a doufám, že vždycky budeme mít, rádi osobní setkání, která jsou oslavou Ducha svatého v moderní, křesťanské společnosti, kterou již, tedy i Česká republika svou Ústavní Občanskou společností je... Naše společná setkání mají atmosféru velkého dobra a já se zavazuji toto dobro reprezentovat... Každý z nás musí dosáhnout výsledků adekvátních jeho úsilí a pokud osud nedopřeje, je naší morální povinností se sdružovat a vzájemně si pomáhat... Sociální stát, kterým Česká republika je a chce být, musí motivovat a nadšeně, ve spolupráci, zajistit úspěch každého občana...Celý život upozorňuji na různé okamžiky, kde bychom měli uposlechnout výzev a mrzí mě, že spousta lidí, kteří nevidí příliš daleko do budoucna, bojkotují disruptivní inovace, které znamenají bezprostřední zázemí dalším generacím, avšak jsou o něco málo dražší... Je to škoda a já, i kdybych prezidentem České republiky nebyl, budu stejně celý svůj život oslovovat všechny zúčastněné strany, v praktickém celospolečenském a demokratickém brainstormingu, kde budu zas a znova apelovat na každého z Vás, aby se nebál vystoupit se svou myšlenkou... Pokud máte ambiciózní myšlenky, tvořte zájmové skupiny, které je uplatní, ale nezapomínejte na pokoru, respekt a toleranci jednich ke druhým... Důležité je vyřešit problémy ještě dříve, než se stanou a pak samotná práce, se dá zvládnout v pohodě, abychom mohli žít v srdci Evropy rádi a svorně... Nedopustím konflikty a nedopustím narušení naší bezpečnosti... Jako prezident republiky budu vždy hájit právo, svobody a bezpečí každého občana Občanské společnosti naší krásné, avšak neveliké zemi, České republice... Nechť poselství každého kandidáta na prezidenta, nesou ve své hloubi stejné nadšení řídit zemský ráj, tak, aby jím, pro řádné občany a všechny vlastence, skutečně byl a nedopusťme chudobu a ozbrojené konflikty na našem území a jinde v Evropkém společenství! Pokud se stane něco, co by bylo nebezpečím ve světové harmonii, spolehněte se, že s písní, půjdu v první linii ukolébat nepřítele a uložím jej ke slastnému spánku, v němž, rozmýšlejíce se nad podstatou lidského bytí, uzná, že lidé musí umět žít v harmonii, aby dokázali efektivně používat přírodu, jako svou matku, která člověku dala mnohem větší odpovědnost za planetu, než-li jsou nesváry kvůli moci a pomstychtivost, protože naším hlavním úkolem bude, je a vždycky bylo, předat otěže správy odkazovaných statků a tradic, přesně tak, aby byly dalšími generacemi vždy pochopeny a zvládnuty v míru, pokoře k hodnotám a ambici zlepšovat...

Děkuji Vám za Váš podpis a prosím, řekněte o tomto podpisovém archu svým známým a podpořte mou kandidaturu, jak jen Vaše ambice,v tomto směru, bude dosahovat!

Pojďte do toho s námi!

Přejeme si znát vaše názory. Připravili jsme pro vás dotazník, který nám pomůže změnit nevypovídající ankety na rychlé a hodnotné výzkumy. Pomozte nám lépe poznat vaše názory, zapojte se do kampaní, komunikace a buďte skutečnou součástí TOP 09. Po vyplnění vám navíc budeme moci ušít naše komunikační kanály přímo na tělo - už žádné nezajímavé informace, budeme vám servírovat to, co vás opravdu zajímá.
Vyplnit