Skupiny
Diskuse
Akce
Chaty
Nejste členem skupiny

přebytkový rozpočet aneb jak počítat s chybami

zakladatel: Jan Havelka
kraj: Celá ČR
přebytkový rozpočet aneb jak počítat s chybami

Představte si, že víme, že v některých oborech je chybovost při výkonu pracovního procesu prostě neodvratná, avšak rozpočet pro tuto činnost, s omylem při výkonu projektu, prostě nepočítá a proto se celkový náklad na stavbu nebo na jiný pracovní výkon zvyšuje o cenu za opravu omylu. Nyní si představte rozpočet, který s omyly počítá a pokud k omylu, i přes důsledný plán, dojde nebo nedojde, všechno je v pořádku, neboť prostředky byly nachystány a v pozitivním případě, tedy tehdy, když se chyba nestane, rozpočet získává přebytek a naopak, pokud se chyba stane,rozpočet a cena díla, je vyrovnaný a cena stejná, protože s omylem bylo počítáno. Zkusme implementovat tento tip do rozpočtu země a verifikujme tento postřeh na vlastních osobních financích.. Pokud budeme pravidelně postupovat při tvorbě rozpočtu tímto způsobem, vždy nám zbyde přebytek a bude blahobyt..

Pojďte do toho s námi!

Přejeme si znát vaše názory. Připravili jsme pro vás dotazník, který nám pomůže změnit nevypovídající ankety na rychlé a hodnotné výzkumy. Pomozte nám lépe poznat vaše názory, zapojte se do kampaní, komunikace a buďte skutečnou součástí TOP 09. Po vyplnění vám navíc budeme moci ušít naše komunikační kanály přímo na tělo - už žádné nezajímavé informace, budeme vám servírovat to, co vás opravdu zajímá.
Vyplnit