Skupiny
Diskuse
Akce
Chaty
Nejste členem skupiny

Petice za zákon o odpovědnosti prezidenta

zakladatel: František Staněk
kraj: Celá ČR
Petice za zákon o odpovědnosti prezidenta

Vážení, neustále se objevují různé petice snažící se odvolat prezidenta Zemana. I když se k nim připojuji, považuji je za nesystémové. Proto jsem si dovolil založit níže uvedenou petici, o které se domnívám, že by tento problém řešila (pokud se mýlím, opravte mně), jen je potřeba získat pro její podporu co nejvíce občanů a co nejvíce zastupitelů a politiků, aby tuto změnu Ústavy uzákonili. Pokud se mnou souhlasíte, prosím o vaši podporu na: http://www.petice24.com/petice_za_zakon_o_odpovdnosti_prezidenta

 

Petice za zákon o odpovědnosti prezidenta

My níže podepsaní, dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, žádáme Parlament České republiky – Senát a Poslaneckou sněmovnu vzešlou z voleb 2013, aby přijali náležité legislativní opatření, kterým by zrušili neodpovědnost a neodvolatelnost prezidenta České republiky.

Ústava České republiky v článku 54 praví:

(1) Prezident republiky je hlavou státu.

(2) Prezident republiky je volen v přímých volbách.

(3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný.

Protože prezident je volen přímo, všelidovým hlasováním, všemu lidu by také měl být odpovědný! Proto vás, všechny slušné občany České republiky vyzývám: zahajme proces, kterým je možné změnit tento článek ústavy takto:

(3) Prezident republiky je z výkonu své funkce odpovědný všem občanům České republiky.

Toto je první krok k tomu, jak přimět příští zákonodárce k přípravě zákona, kterým by neodpovědný prezident mohl být všelidovým hlasováním odvolán, jak je to běžné i v zemích kolem nás.

Proč?

  1. Zákonodárci nepočítali s tím, že prezidentem může být zvolen člověk, který nectí ducha ústavy a ústavní zvyklosti považuje za idiocii. Žijeme v kulturní zemi, kde je to možné?
  2. Kultura je soubor jistých identifikačních znaků národa a společnosti, vznikajících dějinným vývojem v určitém prostoru. Takovým nejvyšším duchovním souborem myšlenek, který je identifikací naší národní kultury je Ústava České republiky. Jestliže připustíme tunelování ústavy, demokracie, slušnosti, lidských práv… znamená to potvrzení základního identifikačního znaku české kultury a to, že lhát, krást a podvádět je normální. Z duchovní podstaty myšlenky pak zbude jenom vytunelovaná skořápka prázdných slov.
  3. Petice za odvolání prezidenta Zemana zůstávají jen prázdným hlasem, dokud nepřimějeme zákonodárce k přijetí zákona, podle kterého bude nožné prezidenta odvolat! Pokud s peticí souhlasíte, posílejte našim zákonodárcům!

František Staněk MO TOP 09 Hradec Králové

Pojďte do toho s námi!

Přejeme si znát vaše názory. Připravili jsme pro vás dotazník, který nám pomůže změnit nevypovídající ankety na rychlé a hodnotné výzkumy. Pomozte nám lépe poznat vaše názory, zapojte se do kampaní, komunikace a buďte skutečnou součástí TOP 09. Po vyplnění vám navíc budeme moci ušít naše komunikační kanály přímo na tělo - už žádné nezajímavé informace, budeme vám servírovat to, co vás opravdu zajímá.
Vyplnit