Skupiny
Diskuse
Akce
Chaty
Nejste členem skupiny

Budoucnost zdravotnických bratrů a sester v ČR

zakladatel: Martin Sekera
kraj: Celá ČR
Budoucnost zdravotnických bratrů a sester v ČR

Kde končí Naše budoucnost ??

Je tomu už poměrně dlouho, co došlo k radikální zmeně v postavení zdravotnických pracovníků (konkrétně sester a bratrů), jež byli následkem změn České a Evropské legislativy degradováni v postu kvalifikace, čímž de facto přestal existovat pojem všeobecná sestra a bratr. Jehož smutným následkem je, že již budoucímu zdravotníkovi nestačí čtyři roky středoškolského vzdělání na zdravotných školách, nýbrž je nutné absolvovat mnohdy nákladné a pro mnohé z nás komplikované nástavbové bakalářské studium, bez něhož je pro nás mnohé jen velice obtížné nalézt produktivní pracovní uplatnění ve zdravotnických zařízeních. Následkem této nesmyslné a zbytečně překážky mnoho mých kolegů a kolegyň i přes velký zájem o práci ve zdravotnictví, mnohdy raději volí jiné alternativy budoucího pracovního uplatnění a často na svůj titul nejsou náležitě hrdí, považují jej spíše za potupu či radějí také volí zahraniční pracovní příležitosti v daném oboru. A co se nestalo ?! Postupem času se z Nás zdravotníků v očích mnoha lidí i státního aparátu stávají jen běžný ošetřovatelé, jež se s určitým nádechem ironie mohou chlubit maturitním vzděláním a mnohdy tak nemáme nárok i na plnohodnotné finanční ohodnocení. A nyní k velkému zdešení dochází k dalšímu pokusu o definitivní destrukci tohoto velmi důležitého oboru a zatím vše nasvědčuje tomu, že nakonec i pojem ,,zdravotnický asistent,, zmizí v zapomnění a zákonodárci pravděpodobně posvětí ustanovení, čímž jej nahradí pouze status ošetřovatele, což nakonec povede ke snížení počtu zdravotnických škol, rušení zdravotnických oborů a v neposlední řadě ztráta zaměstnání pro odborné školské pracovníky. Je zřejmé, že v nastávajících letech dojde ke snížení ůrovně zdravotnické péče, což může mít fatální důsledky pro naše kolektivní zdraví. Nicméně není vše ztracené a pokud budeme ochotni spojit své síly, lze nynější situaci zvrátit. Nicméně, budou-li lidé jednat na vlastní pěst, jak je v naší vlasti běžné,že ?? Ovšem já jako zdravotník (sic oficiálně zdravotnický asistent) bez ohledu na slovíčkaření jsem na svůj titul náležitě hrdý a nehodlám jen tak přihlížet.

...

Zakládám proto tuto skupinu jako příležitost pro vzájemnou diskuzi a prostor pro navázaní vzájemných kontaktů a snad i pokusu o nalezení řešení sic v rovinách rozhovorů, nicméně i to je velmi důležité, dokážeme-li navázat kontakt a nalézti shodu.  

  

Pojďte do toho s námi!

Přejeme si znát vaše názory. Připravili jsme pro vás dotazník, který nám pomůže změnit nevypovídající ankety na rychlé a hodnotné výzkumy. Pomozte nám lépe poznat vaše názory, zapojte se do kampaní, komunikace a buďte skutečnou součástí TOP 09. Po vyplnění vám navíc budeme moci ušít naše komunikační kanály přímo na tělo - už žádné nezajímavé informace, budeme vám servírovat to, co vás opravdu zajímá.
Vyplnit