Skupiny
Diskuse
Akce
Chaty
Nejste členem skupiny

Činnost Ministerstva kultury - názor na nález NKÚ

zakladatel: Adriana Ryjáčková
kraj: Celá ČR
Činnost Ministerstva kultury - názor na nález NKÚ
Vzhledem ke zprávě o nálezu NKÚ, který se týká činnosti Státních fondů, tedy v našem případě Státního fondu kultury (SFK), by mě zajímal postoj paní ministryně, která snad měla za dobu svého působení možnost pod pokličku SFK, vedených jejím resortem, nahlédnout. I laikovi je divné, proč nelze dohledat výroční zprávy mladší roku 2005, jak se s jednotlivými prostředky, které byly ve SF k dispozici, nakládáno. Otázkou stále zůstává, zda-li jsou SF důležité. Je jejich existence opodstatněná? Komu "vadí" jejich aktivity a naopak, kdo je potřebuje? Ani se nedivím, že vzhledem ke kauzám známým z minulosti (Lotynka, Dům u Hybernů) a neschopnosti zvolit členy rady, je nejjednodušší řešení fond zrušit. Ať už jsou pochybení jasná více nebo méně, nemyslím, že by si SFK nezasloužil pozornost. Fond na rozdíl od ministerstva poskytuje podporu malým regionálním projektům. Pro malé lokální soubory zabývající se kulturní činností jsou zdroje z fondů mnohdy jediným podpůrným prostředkem. Státní fond pro podporu kinematografie pak hospodaří s relativně větším objemem prostředků. Například z každé vstupenky z kina získává jednu korunu, což ročně dělá okolo 10 milionů Kč. Mezi další příjmové složky patří ca 50 milionů z prodeje filmů. Reklama soukromých televizí je pak výnosným artiklem v hodnotě až 150 milionů Kč. SFK je vlastně docela průhledným zdrojem financí na podporu kultury. Dle mého názoru mezi největší výhody SF Ministerstva kultury patří to, že jsou nezávislé na státním rozpočtu, a pokud budou mít dobře specifikované příjmy a jasně definované zdroje, mohou na poli podpory kultury významně zasáhnout a to v pozitivním slova smyslu. A Váš názor, paní ministryně?

Pojďte do toho s námi!

Přejeme si znát vaše názory. Připravili jsme pro vás dotazník, který nám pomůže změnit nevypovídající ankety na rychlé a hodnotné výzkumy. Pomozte nám lépe poznat vaše názory, zapojte se do kampaní, komunikace a buďte skutečnou součástí TOP 09. Po vyplnění vám navíc budeme moci ušít naše komunikační kanály přímo na tělo - už žádné nezajímavé informace, budeme vám servírovat to, co vás opravdu zajímá.
Vyplnit