Skupiny
Diskuse
Akce
Chaty
Nejste členem skupiny

Komouši jsou populárnější než TOP 09?!

kraj: Celá ČR
Komouši jsou populárnější než TOP 09?!

Se zděšením jsem se podíval na průzkum veřejného mínění CVVM. Zohledňuji fakt, že jsou průzkumy veřejného mínění jen orientační, ale již delší dobu je TOP 09 na hranici s KSČM v různých průzkumech. Mám pocit, že takový šílený úpadek zájmu o pravici přeci nebyl ani před volbami 2010. 

112 křesel v PSPČR by měla koalice ČSSD + KSČM
88 křesel v PSPČR by měla koalice TOP 09 + ODS

Jistě můžete namítnout, že existuje Bohumínské usnesení... Ale Jiří Havel z ČSSD prohlásil toto: "Bohumínské usnesení platí. čtrnáct let. Druhá věc je, zdali demokracie může dodře fungovat trvale bez třiceti poslanců. A zdali dělat koalici s ODS není horší než s KSČM.".

Musíme uspořádat nějakou akci, která by výrazně pomohla pravici a hlavně TOP 09 zvýšit preference. Tyto průzkumy veřejného mínění jsou velice alarmující.

Nesmíme nechat zvítězit levici ve volbách a už vůbec ne ji nechat dosáhnout ústavní většiny. Výrazně by taková vláda omezila svobodu jednotlivce. Ze všech by udělala pouhá čísla a nikomu nedala stejné příležitosti pro uskutečnění svých cílů. Člověk nesmí být házen do jednoho pytle s ostatními. Každý člověk je jiný, než ostatní. Ale každý člověk je zároveň stejně důležitý, nehledě na to, jaká je jeho společenská třída. Levice to ale odmítá příjmout, stejně tak její voliči, kteří ze sebe chtějí dobrovolně udělat otroky. ČSSD svojí rétorikou o "obyčejných lidech" jedná protizákonně a KSČM se ještě nedistancovala od ideologie zavrženíhodné organizace, jejíž je nástupkyní.

I na internetu se toho dá dosáhnout hodně. My musíme šířit tu naši ideologii a musíme vysvětlovat, že TOP 09 a její příznivci nejsou žádní asociálové, nýbrž lidé, kteří chtějí bojovat za svobodu jednotlivce. Nesmíme ani nechat jiné pravicové strany, které těží ze sládkovského nadávání na všechny strany, získávat příznivce TOP 09 na svoji stranu. Příkladem takového přetahování může být třeba izolacionistická nacionalisticky-konzervativní Strana svobodných občanů, která těží z naslibování věcí, které jsou naprosto nerealizovatelné za jedno volební období, prohlašuje se za "jedinou pravicovou stranu", její příznivci i členové nedokážou příjmout fakt, že na zásadní změny se musí jít pomalu a z toho pramení to, že neustále říkají, že v parlamentu pravice není. Několik jejích příznivců mi řeklo, že volili TOP 09, ale nyní už nechtějí, protože se prý projevuje, že je TOP 09 socialistickou stranou. I těmto lidem musíme vyvracet veškeré tyto lživé řeči, kterými nakažují ostatní lidi, kteří by třeba jinak volili TOP 09, nebýt ovlivňování těmito řečmi.

I když je TOP 09 nepopulární stranou ve veřejném mínění, nesmíme se stydět za to, že jsme jejími příznivci. Musíme hodně diskutovat třeba na Novinky.cz, kde je to prolezlé oranžovými latentními komunisty, na iDNES, nebo na rudo-oranžovém internetovém politickém bulváru s názvem Parlamentní listy. Většina lidí je snadno ovlivnitelná, protože dokáže příjmout lež jako fakt, pokud ji šíří větší počet lidí. Stejně jako je možné člověka indoktrinovat naprosto odlišnou ideologií, pokud na něj tlačí většina. Není totiž moc lidí, kteří si stojí za svou ideologií. Ale i tyto lidi musíme přesvědčit, že pravicová politika není to, co o ní šíří oranžovci. Pravicová politika spočívá v rozšiřování svobody jednotlivce. Musíme lidi přesvědčit, že jediná spravedlivá rovnost je rovnost před zákonem a nikoliv něco, jako třeba rovnost majetková. Musíme lidi přesvědčit, že solidarita neznamená státem vynucené dotování parazitů, nýbrž dobrovolná sociální soudržnost. Musíme lidi přesvědčit, že usilování o individualitu není výsledkem egoismu či již zmiňované "asociálnosti".

Pojďte do toho s námi!

Přejeme si znát vaše názory. Připravili jsme pro vás dotazník, který nám pomůže změnit nevypovídající ankety na rychlé a hodnotné výzkumy. Pomozte nám lépe poznat vaše názory, zapojte se do kampaní, komunikace a buďte skutečnou součástí TOP 09. Po vyplnění vám navíc budeme moci ušít naše komunikační kanály přímo na tělo - už žádné nezajímavé informace, budeme vám servírovat to, co vás opravdu zajímá.
Vyplnit