Skupiny
Diskuse
Akce
Chaty
zpět

Podporujte

Získejte nové podporovatele

Pokud se domníváte, že by Vaši přátelé nebo známí mohli mít zájem o informace o TOP 09 nebo by nám mohli pomoci jako podporovatelé, oslovte je a nabídněte jim také registraci mezi Podporovatele TOP 09. 

Prostřednictvím e-mailu své přátele upozorníte na to, že se mohou registrovat na portálu MY.TOP 09, stát se tak podporovatelem TOP 09 a podílet se na činnosti TOP 09, o kterou projeví zájem. Osobní údaje vložené do formuláře použijeme pouze pro jeden kontakt a budeme s nimi nakládat jako s výrazně citlivými informacemi. Pokud oslovení neprojeví o TOP 09 zájem a nezaregistrují se na MY.TOP 09, nebudeme použité adresy dále uchovávat.

Formulář pro oslovení nových podporovatelů se Vám zobrazí poté, co se přihlásíte do MY.TOP 09.