Skupiny
Diskuse
Akce
Chaty

Jak finančně podpořit politickou stranu TOP 09?

Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem jak finančně podpořit TOP 09 je pomocí platební karty přes zabezpečené webové rozhraní nebo formou klasického bankovního převodu.

Částku do výše 20 000 Kč lze darovat platební kartou prostřednictvím webového rozhraní. Jedná se o velmi rychlý a efektivní způsob podpory. Vyplněním formuláře, souhlasem s podmínkami a odesláním příslušné finanční částky dojde k uzavření darovací smlouvy a bude Vám e-mailem zasláno "Potvrzení o přijetí daru" v podobě, kterou budete moci použít při zpracování Vašeho daňového přiznání. Využijete-li možnost platby klasickým bankovním převodem, po vyplnění údajů Vám na e-mail zašleme předvyplněnou darovací smlouvu, tu prosím dvakrát vytiskněte, podepište a zašlete nám ji k potvrzení.

Všechna pole formuláře jsou povinná


adresa ve tvaru Ulice čp./č.o., PSČ Obec


v celých korunách

Odesláním formuláře uděluji obdarovanému - politické straně TOP 09, se sídlem Újezd 450/40, Praha 1, PSČ 118 00, IČ: 71339728, souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem přiznání darů. Mnou uvedená data budou součástí výroční finanční zprávy politické strany, která se předává Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, a některá budou zveřejněna také na webových stránkách obdarovaného (pouze jméno a příjmení nebo název právnické osoby, místo pobytu nebo sídlo právnické osoby, částka). Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, při odmítnutí poskytnutí těchto osobních údajů obdarovanému však nebude možné dar poskytnout, neboť obdarovaný by nemohl splnit své zákonné informační povinnosti týkající se osob dárců.

MasterCard SecureCode Logo Verified By Visa

Informace o možnosti odečtu darů z daňového základu

Z hlediska platných daňových předpisů může dárce, je-li fyzickou osobou (zaměstnanec, OSVČ), odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně. Je-li dárce právnickou osobou, má nárok na odečtení hodnoty daru od základu daně, pokud hodnota jeho daru bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze takto snížit nejvýše o 10 % základu daně.

Pojďte do toho s námi!

Přejeme si znát vaše názory. Připravili jsme pro vás dotazník, který nám pomůže změnit nevypovídající ankety na rychlé a hodnotné výzkumy. Pomozte nám lépe poznat vaše názory, zapojte se do kampaní, komunikace a buďte skutečnou součástí TOP 09. Po vyplnění vám navíc budeme moci ušít naše komunikační kanály přímo na tělo - už žádné nezajímavé informace, budeme vám servírovat to, co vás opravdu zajímá.
Vyplnit